آگهی مزایده عمومی (مرحله اول - نوبت اول -شماره 2929)

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول - نوبت اول -شماره 2929)

شرایط آگهی مزایده فروش کارخانه آسفالت مشارکتی   شهرداري تيكمه داش         مرحله اول (نوبت اول و دوم)

شهرداری تیکمه داش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 48 مورخ93/08/28 شورای اسلامی شهر تیکمه داش سهم خود از کارخانه مشارکتی آسفالت که 25 از کل سهم می باشد واقع در جاده اتوبان تبریز- تهران (روستای تاریقلی هشترود)شامل عرصه، اعیانی ها- تجهیزات و ماشین آلات موجود با قيمت پایه كارشناسي به مبلغ 13/092/600/000 ریال  طبق مشخصات ذيل از طريق آگهی مزايده عمومي به فروش رساند:

1-ارزش کل تجهیزات و ماشین آلات کارخانه به قیمت پایه 8/000/000/000 ریال  سهم شهرداری تیکمه داش  2/000/000/000 ریال.

2-  ارزش کل عرصه و اعیانی ها ی کارخانه به قیمت پایه 5/092/600/000 ریال  سهم شهرداری تیکمه داش  1/273/150/000 ریال.

( ارزش کل عرصه و اعیانی ها، تجهیزات و ماشین آلات کارخانه 13/092/600/000 ریال  سهم شهرداری به قیمت پایه3/273/150/000 ریال.)

3- متقاضیان جهت شرکت در مزایده باید 5% قیمت مبناء مزایده را به مبلغ 163/657/500 ریال به حساب شماره 3100000586002       بنام شهرداری تیکمه داش نزد بانک ملی شعبه تیکمه داش بعنوان سپرده شرکت در مزایده واریز نمایند.

4- متقاضیان باید پیشنهادات خود را در دو پاکت مجزای الف و ب که پاکت الف محتوی فیش سپرده واریزی و اسناد مزایده امضاء شده توسط متقاضی و پاکت ب حاوی قیمت پیشنهادی ، قرار داده و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 93/10/01 به دبیرخانه شهرداری تیکمه داش تحویل و رسید دریافت نمایند.

5- متقاضیان می توانند هر روزه از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر حداکثر تا مورخ 93/10/01 از محل مورد مزایده بازدید بعمل آورند.

6- آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 93/10/01 می باشد.

7 - به پیشنهادات مبهم – مشروط- قلم خورده و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

9- برنده مزایده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ برنده شدن نسبت به عقد مبایعه نامه با شهرداری و پرداخت ثمن مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده نامبرده به نفع صندوق شهرداری ضبط و طبق آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری با نفرات بعدی  اقدام خواهد شد.

10- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

11- پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/10/03 با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملاتی شهرداری تیکمه داش در محل ساختمان شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان قیمت در این جلسه آزاد است.  

شهردار تیکمه داش - صدری

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1219)
کد خبر: 36
  • آگهی مزایده عمومی (مرحله اول - نوبت اول -شماره 2929)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری تیکمه داش می باشد

صفحه اصلی اخبار گالری ارتباط با شهردار نقشه سایت
طراحی توسط : MGW.ir