مناقصات و مزایدات

چکیده: شهرداری تیکمه داش در نظر دارد تولید انواع جداول و کف پوش بتنی و پلیمری... ادامه »
چکیده: آگهی مزایده دوشنبه بازار مرحله دوم ادامه »
چکیده: آگهی مزایده شهرداری تیکمه داش ادامه »
چکیده: گهی مزایده یک دستگاه سواری پیکان (مزایده شهرداری تیکمه داش) ادامه »
چکیده: آگهی مزایده فروش ساختمان ... ادامه »
چکیده: آگهی مزایده عمومی فروش سواری پرشیا  1396/09/16  ... ادامه »
چکیده: آگهی مزایده واگذاری چهارشنبه بازار تیکمه داش به اجاره 1396/09/13   ... ادامه »
چکیده: آگهی مزایده واگذاری مجتمع خدماتی بین راهی تیکمه داش به اجاره (1396/09/12) ... ادامه »
چکیده: مزایده اجاره انباری شهرداری تیکمه داش... ادامه »
چکیده: شهرداری تیکمه داش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ... ادامه »
آگهی مزایده عمومی دوشنبه بازار تیکمه داش -مرحله اول(نوبت اول و دوم)
چکیده: شهرداری تیکمه داش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5 تاریخ 95/02/13 شورای اسلامی شهر تیکمه داش جمع آوری عواید میدان ... ادامه »
چکیده: شهرداری تیکمه داش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2 تاریخ 95/01/26 شورای اسلامی شهر تیکمه داش جدول گذاری و ... ادامه »
چکیده: شهرداری تیکمه داش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 11 مورخ 94/04/25 شورای اسلامی شهر تیکمه داش جمع آوري عوايد ميدان دستفروشان و حق پاركينگ دوشنبه بازار ... ادامه »
چکیده: شهرداری تیکمه داش  در نظر دارد به استناد مجوز شماره 9 مورخ 1394/04/08 شورای اسلامی شهر تیکمه داش یک قطعه زمین تجاری ... ادامه »
چکیده: شهرداری تیکمه داش  در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5 مورخ 1394/02/29 شورای اسلامی شهر تیکمه داش تعداد یک واحد از واحدهای ویلایی مسکونی خود واقع در شهرک سهند ... ادامه »
چکیده: شهرداری تیکمه داش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2 مورخ 94/01/25 شورای محترم اسلامی شهر تیکمه داش اجرای عملیات جدولگذاری... ادامه »
آگهی مناقصه آسفالت ریزی- مرحله اول -نوبت اول
چکیده: مناقصه آسفالت ریزی ادامه »
آگهی مزایده عمومی(مرحله اول- نوبت اول- شماره 2927)
چکیده: شهرداری تیکمه داش  در نظر دارد به استناد مجوز شماره 49 مورخ .... ادامه »
آگهی مزایده عمومی (مرحله اول - نوبت اول -شماره 2929)
چکیده: شهرداری تیکمه داش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 48 مورخ93/08/28 شورای اسلامی شهر تیکمه داش سهم خود از کارخانه مشارکتی آسفالت ... ادامه »
آگهی مزایده عمومی (مرحله اول - نوبت اول -شماره 2928)
چکیده: شهرداری تیکمه داش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 48 مورخ 93/08/28 شورای اسلامی شهر تیکمه داش تعداد سه قطعه زمین مسكوني خود واقع در تیکمه داش ... ادامه »
چکیده: شهرداری تیکمه داش  در نظر دارد به استناد مجوز شماره 40مورخ 1393/05/30 شورای محترم اسلامی شهر تیکمه داش تعداد یک واحد از واحدهای ویلایی ... ادامه »

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری تیکمه داش می باشد

صفحه اصلی اخبار گالری ارتباط با شهردار نقشه سایت
طراحی توسط : MGW.ir