* تاریخ تاسیس شهرداری تیکمه داش:

- اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 1376/02/07با توجه به تفویض اختیار هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 1368/10/24 بنابه پیشنهاد شماره 1/4/42/9400 مورخ 1375/09/06 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 و در اجرای ماده 4 قانون یاد شده و تبصره 5 الحاقی به ماده فوق - مصوب 1371 تصویب نمودند :

روستای تیکمه داش مرکز بخش تیکمه داش از توابع شهرستان بستان آباد در استان آذربایجان شرقی به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر تیکمه داش شناخته شود.

این تصویبنامه در تاریخ 1376/02/24به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .


حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور


-----------------------------------------------------------------------------

* درجه شهرداری: سه - تاریخ ارتقاء : 93/04/01

-----------------------------------------------------------------------------


* شهرداران شهر تیکمه داش از تاریخ تاسیس 

 ردیف نام و نام خانوادگی از تاریخ تا تاریخ  عکس
 
1
 عادل خدایاری
76/04/18 
82/04/03
 
 
 
2
محمدرضا  امیرشریفی
82/04/04 
82/10/20 
 

 3
 زنده یاد محسن مناف زاده
83/02/08 
 84/04/28
 

 4
 موسی علی پور
زنوزی
84/08/08 
88/10/10 
 
 5
 فیروز اصغری
89/07/26
92/06/12 
 


             


6  علاء الدین صدری

         
 
 
 

            92/12/06

     1396/05/31

 

7

وحید قانع اهری
 
1396/07/27
 
ادامه دارد

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری تیکمه داش می باشد

صفحه اصلی اخبار گالری ارتباط با شهردار نقشه سایت
طراحی توسط : MGW.ir